Här kan ni se vår film inför valet 2014

Vi har inriktat oss på bl.a. Sjöfartsstråket och Offentliga rummet. Dessa ämnen har många medborgare synpunkter på och åsikter om.

Vårt valprogram finns under Valprogrammet 2014 här på hemsidan
och skickas även ut till alla hushåll.

 Här nedan har vi gjort ett utdrag ur valfilmen över Sjöfartsstråket