Här har vi sammanställt underlag för att granska idyllen Österlen och Simrishamns kommun
lite djupare?

Under vintern och våren 2014 hamnade KIMO i akuta likviditetssvårigheter. Sedan startade en händelsekedja som saknar motstycke i Simrishamns historia. Det är denna vi har försökt beskriva och vilka ansträngningar som har gjorts för att motverka de negativa effekterna. Mycket kunde ha gjorts för att ganska snabbt komma till rätta med problemen men kommunledningen tycks ha blivit paralyserade och förvärrade istället läget. Hela hösten gick och nu är vi framme vid rannsakningens ögonblick. Stora kostnader och oro i organisationen!

  1. Resumé som gäller perioden våren - hösten 2014.
  2. Resumé över perioden senhösten 2014.
  3. Inför "finalen" - Vad kan fortfarande göras?
  4. Finalen - Slutredovisning när revisionsrapporten föreligger fråmåt våren 2015

    2014 -12 - 29

Kommunfullmäktige i Simrishamn
består av 49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare. Dessa har valts för fyra år.

Hur stora förändringar bland politikerna innebar valet 2014?

Kommunfullmäktige 2010-11-01--2014-10-31
Ordförande: Christer Akej (M)
1:e vice ordförande: Håkan Erlandsson (C)
2:e vice ordförande: Else-Beth Rolf (S)

Majoritetsgruppen: M-14, C-4, ÖP-4, FP-2, KD-1 = 25 mandat

Kommunfullmäktige 2014-11-01--2018-10-31
Ordförande: Håkan Erlandsson (C)
1:e vice ordförande: Else-Beth Rolf (S)

2:e vice ordförande: Ingemar Nilsson (M)
Samverkansgruppen: S-13, C-5, ÖP-3, MP-3, FP-2 = 26 mandat


Kommunstyrelsen KS
2010
Ordförande: Anders Johnsson (M)
1:e vice ordförande: Håkan Erlandsson (C)
2:e vice ordförande: Karl-Erik Olsson (S)

2014
Ordförande: Karl-Erik Olsson (S)
1:e vice ordförande: Håkan Erlandsson (C)
2:e vice ordförande: Anders Johnsson (M)


Ksau

2010
Ordförande: Anders Johnsson, Ö Vemmerlöv (M)
Vice ordförande: Karl-Erik Olsson, Gärsnäs (S)

2014
Ordförande: Karl-Erik Olsson, Gärsnäs (S)
Vice ordförande: Anders Johnsson, Ö Vemmerlöv (M)

Kommunledningen tappade styrningen över kommunen under mandatperioden 2010 - 2014. Den högsta ledningen var en kvintett bestående av två tjänstemän och tre politiker.

2014-11-05

Förslag till "manus":


"Upprensning" inriktas mot f.d. kommunalrådet Anders Johnsson och kommundirektören Anna Thott. Dessa befattningshavare var högsta ansvariga för Simrishamns kommun under mandatperioden
2010 – 2014.

En självutnämnd ”haverikommission” insåg i somras att det här leder till katastrof för Simrishamns kommun och började gräva. Denna process har tagit flera månader och intensifierades efter valet. Målet var att när en ny regering väljs den 3 november 2014 ska vi ha vänt den negativa trenden.


Kort resumé över händelsekedjan under främst 2014 som till sist ledde fram till en ohållbar situation för kommunen

1
Rapport från Ernst & Young 13 juni 2012 om tillståndet i klk. Vad hände sedan?

2
Kimo bankrutt. Ordförande Monica Jägholt Gripp lämnar sin post. Samordnaren Jan Lundmark avstängs från vidare verksamhet i Kimo. Kommundirektören tar över som t.f. samordnare.
Utredning tillsätts hur det kunde bli så här. Den presenterades i maj 2014 Saknar den ???

Ny samordnare, Thomas Hansson, tillsätts.

Hur har det gått? Rapport från Ulf Pethö VD UPECON i Ängelholm AB (privat??)

Sammandrag av Ernst & Youngs rapporter av Klas Göthe: KIMO-affären en väckarklocka
Här vävs Marint Centrum in i bilden som också tycks sakna tydliga mål och styrning.
Ingen från ks/kasu tycks reagera!

3
Oron sprider sig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommundirektören uppmanar samhällsbyggnadschefen Ingvar Bengtsson att avskeda Jan Lundmark. JL är anställd på 80% inom sbf och 20% inom Kimo / Sydkustens fiskeområde. Eftersom IB ansåg att JL utförde sina arbetsuppgifter inom sbf till full belåtenhet fann han ingen anledning till en sådan drastisk åtgärd.

4
Kommundirektören och personalchefen inleder häxjakten på JL. Stort pådrag av anklagelser! JL kontaktar sin fackförening Ledarna i Malmö. Helena Wallin, Ledarna bör intervjuas.

Klas Göthes rapport: Noteringar från möte med Ledarna 14 10 15

5
Direkt efter Ingvar Bengtssons semester 29 juli 2014 blir IB avstängd och uppmanad att lämna sin arbetsplats omgående. Inga sakliga grunder framfördes, det skulle vidare utredning visa! Inga anmärkningar, varningar eller liknande har tidigare framförts. Två månader kvar till pensionen!
F.d. Kommunalrådet säger.”JAG tar det fulla ansvaret för avstängningen. Det vore tjänstefel om jag inte hade godkänt avstängningen”.

Mail från IB 2 augusti

Två insändare i september: Ordning och reda ska råda!


IB uthängd på Simrishamns hemsida – förstasidan

Skrivelser:

Subject: skrivelse från sbf´s personal - Date: Tue, 29 Jul 2014

Christer vigren 2augusti Angående avstängning av samhällsbyggnadskontorets chef IB

Mail från Froste Persson, revisionen 3 augusti

Mail från Christer Vigren till kommunalrådet 8 augusti

Christer vigren 9 augusti Om kringarbetet avseende samhällsbyggnadschefens avstängning.

Mail från Helena Wallin, Ledarna 5 september ang Jan Lundmark

Mail från Christer Vigren 20 september

Skriftlig reservation av Christer Vigren (ÖP) i ksau 10 september 2014

Agne johnsson augusti Vad är det som pågår i Simrishamns kommun?

Klas Göthe 25 augusti Härdsmältan i Simrishamn tycks vara ett faktum

Mail från Klas 11 september

Mail från Klas 16 september ang Kimo

Klas Göthe 25 september Vitboken Dags för eftertanke

 

Advokathandlingar:

A D V O K AT C E N T E R N O R D E N - 25 augusti - Ang avsked av IB

JURISTFIRMAN MERCANTILE - 18 augusti - Angående avsked av Ingvar Bengtsson

JURISTFIRMAN MERCANTILE - 25 augusti -
Stämningsansökan 1


Stämningsansökan 2

Stämningsansökan 3

Stämningsansökan 4

Advokatcenter Norden - 30 oktober - Slutliga versionen av svaromålet

 

Under november 2014:

Vi arbetar nu med budgeten och det är naturligtvis nödvändigt MEN vi undviker att den kommunala organisationen i centrala funktioner är körd i botten.

Kommundirektören har fria händer med Kimo och Marint centrum utan styrning från politiken. Detta pågår mitt framför ögonen på oss.
Finns det mål, strategi och resurser?
Kan vi få en sammanfattning över vad som pågår?
Översikt och status över projekten - samt ekonomiskt utfall?
Kan vi få en ekonomisk rapport över alla kostnader som turbulensen under 2014 har orsakat och kommer att orsaka? Vi tror att det rör sig om många miljoner!

Vad har kommundirektörens anlitade jurist kostat? Vi tror det rör sig om flera hundratusen kronor - direkt utkastade i sjön!

Vad kommer IB och JL äffärerna att kosta? Troligen någon miljon - direkt utkastade i sjön!

Hur ska alla "onödiga" kostnader redovisas?

Det gör kanske ont i själen men vi måste få ut information till anställda och allmänheten att vi tänker få ordning på kommunen.

Haverikommissionen

 

Sammanfattning 29 november

Info om den hektiska veckan mellan 24 - 29 november
Öp-info- goda tider väntar runt hörnet 2014-11-26
YA 2014-11-28
YA 2014-11-29

YA har varit fullmatad på Simrishamnssidan fredagen 28 och lördagen 29 november. En ny intensiv tid ligger framför oss!!

 

Framtiden - som den var planerad!

Den nya Samverkansgruppen (=S-C-FP-MP-ÖP) har lyckats skapa förutsättningar för nödvändiga förändringar i politikens innehåll och styrning av kommunen.

Samverkansgruppen vill ha öppenhet, ärlighet och dialog. Anställda och politiker ska känna trygghet och glädje i att komma med förslag som för utvecklingen framåt.
Den nya mandatperioden inleds redan den 6 november 2014 med viktiga förändringar.
Sedan följer organisations- och budgetarbete. I december väljs alla politiker i nämnder m.m.

Som medborgare är vi nöjda med att politiken till sist insåg att kommunen hade ledningsbekymmer och nu vidtar åtgärder för att

• få verksamheterna att fungera igen
• minimera de ekonomiska konsekvenserna av felbesluten
• anställa personal

Dock återstår en viktig fråga:

Hur ska alla i Simrishamns kommun kunna lita på att vi får uppleva ”öppenhet, ärlighet och dialog” under kommande mandatperiod?
Detta bör nog vi nog finna former för att fortlöpande kunna bevaka!


 

Ursäkt till Ingvar Bengtsson

Ur kommunstyrelsens protokoll 2014-11-24: "Med anledning av tidigare uppgifter på kommunens hemsida, meddelas nu att uppgiften att förvaltningschefen för samhällsbyggnadsenheten i Simrishamns kommun, Ingvar Bengtsson, avskedats på grund av ekonomiska oegentligheter, inte är korrekt. Den nya kommunledningen har nu rättat till detta förhållande och vill meddela att, såväl avskedandet som formuleringen av detsamma, var olyckligt formulerade, vilket kommunen ber Ingvar Bengtsson om ursäkt för. Bengtsson lämnar emellertid sin anställning i kommunen men kommer att kvarstå till kommunens förfogande i vissa frågor, utan särskild ersättning härför. Ingvar Bengtsson och kommunen har träffat förlikning med anledning av föreliggande tvist i Ystads tingsrätt."

 

 

Uppföljning under senhösten 2014
Handlar mycket om Kimo

Länkade dokument:

Christer Vigren har eget info-möte 6 decemberjul med Håkan Erlandsson med förhoppning att avsluta JL-affären

Christer V:s ”krav” vid mötet med HE som skulle föras vidare till KEO för slutförhandling med Ledarna

Sammandrag av Österlenrevision ang. KIMO

Sydkustens Fiskeområde

Klas kommentarer till YA-artikel 20 december ang KIMO
Ingen i samverkansgruppen visste om detta trorts att vi erbjudit hjälp

From: Agne Johnsson
Sent: Friday, December 5, 2014 11:28 PM
To: Thomas Hansson
Subject: Re: KIMO projekt

Vi har funderat och tror oss kunna hjälpa Kimo ur knipan med de knepiga projekten. Återkommer inom kort till detta men har några frågor till dig:
Du säger - Jag håller på med en kallelse till Kimo-styrelsen inför styrelsemöte – är du styrelsens ordförande? Vad säger övriga i styrelsen om framtiden för Kimo? Ska du ta upp vårt “erbjudande” på styrelsemötet för det är inte vår sak att göra det?
Vad är din roll i Kimo? Forskning, miljöarbete eller avslutning av Kimo i Simrishamn. Det har ju varit flera personer på arenan och hittills har Kimo mest varit kantat av svårigheter.
Vilken koppling har du till kommunen? Rapporterar du till någon/några inom kommunen?
På senaste samverkansgruppsmötet fick vi känslan av att Kimo som organisation är i allvarliga ekonomiska svårigheter? Kvarstår dessa även om vi tillsammans lyckas lösa de akuta svårigheterna? Klarar ni er med de 900.000 som Kimo fått av kommunen?
Kommer nya projekt att startas eller gäller nu endast att avveckla pågående?
Anser du att samverkansgruppen har eller bör ha information om läget och framtiden? Vi kommer att informera samverkansgruppen om vårt erbjudande men vill först veta lite mer. Ditt svar i förra mailet var svårtolkat! Är ni inom Kimo intresserad?

Sedan turbulensen tidigt i våras kan vi inte påstå att kommunledning har varit öppenhjärtlig under resans gång. Hur upplever du rent allmänt tillståndet i Kimo? Ska det vara en helt fristående organisation utan kommunal inblandning eller är Kimos saga all?
Kimo startades som ett mycket intressant miljöprojekt men ... kan det bli det igen?

Agne

From: Klas Göthe
Sent: Friday, December 5, 2014 12:10 PM
To: 'Agne Johnsson'
Subject: SV: KIMO projekt

Ulf ställer upp liksom JL

Ulf vill gärna ha en rättegång för att en gång för alla få Simrishamns kommun och Anna T offentligt uthängda och straffade. Han är mycket upprörd över Anna T. Enl hans uppfattning har kommunen inte till fullo förstått hur stora skador Anna T förorsakat.

Får Krisgruppen mandat och menar allvar med att städa upp så droppar han både polisanmälan och JO-anmälan. JO-anmälan skall lämnas in nästa vecka. Han avvaktar besked om Krisgruppen. Blir det inget av den så lämnas anmälan in. U har presenterat Anna T:s skrivelse och Lars J:s svar. Handläggaren på JO-ämbetet var mycket tydlig med att man kommer att ta upp U:s anmälan eftersom den visar på ett klart fall av brist på saklighet. Han betonade att JO får mängder av anmälningar som avskrivs direkt. Detta fall droppas inte!
Hur mycket stryk skall Simrishamn få innan man vaknar???
Klas

From: Christer Vigren
Sent: Saturday, December 20, 2014 6:52 PM
To: Klas Göthe ; Agne Johnsson
Subject: RE: Kimo

Jag blev riktigt förbannad av att läsa YA i morse. Särskilt som Thomas utan mandat hanterar frågan i Simrishamns kommuns namn. (Misstänker nu att Anna Thott sitter med på KIMO-mötena. Jag ska undersöka om det är så).

Jag ringde Håkan direkt efter tidningsläsandet och tog upp med honom om att nu fick vi sätta stopp för Thomas. Han var lika upprörd. Vi blev överens om att vi var för sig skulle jaga Kalle och få till stånd ett möte med Samverkansgruppen inom en rimlig tidsrymd.

Christer


--------------------------------------------------------------------------------
From: klas.gothe@telia.com
To: biekl@spray.se
CC: agne.johnsson@tele2.se; christervigren@hotmail.com; ingridgothe@telia.com; sib.bergfors@gmail.com; roosberg@hotmail.com
Subject: Kimo
Date: Sat, 20 Dec 2014 09:49:15 +0100

Hej Alla!
Det är med stor ilska jag läser dagens YA. De förluster som man med stor förvåning påstår sig upptäckt nu var enl den information jag fick fram under sensommaren förutsebara. Vad som är än värre - de hade kunnat förhindras.
I slutet av september begärde jag ett möte med KEO för att få stopp på IB/JL-affären och att snabbt tillsätta en krisgrupp för att rädda det som räddas kunde av Kimo-pengar.

Då uppskattade jag de totala kostnaderna för IB/JL-affärerna till 5-6 milj.kr om man lät allt rulla på utan åtgärder. Den bedömningen står sig väl idag. De befarade KIMO-förlusterna var redan då 1,5 milj.kr men kunde ha reducerats väsentligt.

Mötet med KEO och Pia I slutade i tystnad. Inte ett ljud från någon av dem.

Det skall f.ö bli intressant att följa de juridiska turerna när det upptäcks att Kimos styrelse och ordförande valts vid en Årsstämma som inte följer stadgarna. (minst 7 medlemskommuner skulle varit representerade. Det var 3). Jag tror att övriga medlemskommuner har föga lust att betala för åtgärder som den nya styrelsen och ordf. vidtagit/underlåtit att vidta.

Hälsningar
Klas

PS Jag vet inte om medlemskommunerna godkänt Årsstämman i efterhand DS

From: Agne Johnsson
Sent: Thursday, December 4, 2014 9:33 AM
To: Christer Vigren ; beat@sennarkitekter.com ; Jeanette.Svensson@simrishamn.se ; gunilla@aastrup.se ; leif.a.mansson@telia.com ; Christer Persson ; stig.soderberg@tele2.se ; eva_tjolahop@hotmail.com ; elisabeth.silve@gmail.com ; kaldvee@telia.com ; kg.dahlberg@live.se ; gertsvens58@hotmail.com ; nyhem24@yahoo.se ; inga-lill.cedergren@tele2.se ; fredric.stromberg@gmail.com ; lenalimhamn84@gmail.com ; lena.d.larsson@skane.se
Subject: Re: Julbord-Påminnelse

Som ni dagligen ser i YA är det oroliga tider i Simrishamnspolitiken. Jag och Christer som följer utvecklingen detaljerat i kulisserna ser att kommunen reder upp det här. Personkamper och vendettor inkl. polisanmälningar står just nu på sin höjdpunkt men “neutraliseringsarbeten” pågår för att få slut på skiten! ÖP och FP jobbar strikt med att hitta effektiva lösningar på de områden som kommundirektören och f.d. kommunalrådet har varit och minerat. Det mesta har ju handlat om samhällsbyggnadsfrågor med tillhörande personalfrågor. Igår kväll pratade vi oss samman om ett förslag till lösning som vi inom kort tar upp i samverkansgruppen. Vi vill ha slut på soppan innan jul så verksamheterna kan få arbetsro igen. (Marint Centrum och förslaget till utvecklingsenhet står sedan på tur)
YA har begärt ut all korrespondens som berör Kalles, Anders och Anna Thotts datorer. Det kan ge nya rubriker i YA men för vår egen del är vi inte oroliga. Vi använder mycket sällan ...@simrishamn.se – adresser. Något lär väl dyka upp men det kan vi stå för! Det har kliat i våra fingrar att vi själva skulle lämna info till YA men vi har avstått. Målmedvetet arbete i kulisserna är mer effektivt på sikt! Vi måste också vara måna om samarbetet inom den politikergrupp som väljs i kf den 15 december.
Samverkansgruppen har beslutat att vi ska ha stormöten mer frekvent så alla partimedlemmar kan vara delaktiga i debatten.
Till er inom ÖP som har tvivlat på om det var rätt att vi har engagerat oss så hårt under hösten. Ja, det var nödvändigt och vi tackar FP (framför allt Klas Göthe) för hjälpen. Håkan Erlandsson har medgett att vi har varit mer insatta i frågorna och lösningarna än vad han och Kalle har varit. Det är tur att vi är lika envisa som “motståndarna” – däribland kommundirektören och f.d. kommunalrådet!
God aptit ikväll!
Agne

 

2014-12-29

Inför "finalen"

Nu vill vi ha pappren på bordet!

Fortsättning följer ....