Simrishamn styrs från 2015 av fem partier, kallade Samverkansgruppen
.

Partierna är:
Österlenpartiet - 3 mandat i kommunfullmäktige
Centerpartiet - 5 mandat i kommunfullmäktige
Folkpartiet - 2 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiet - 3 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraterna - 13 mandat i kommunfullmäktige

Samverkansavtalet

Fördelning av politiska poster i Samverkansgruppen

Kommunalråd: Karl-Erik Olsson (S)

Samverkansgruppen - C - FP - MP - S - ÖP = 26 mandat


I denna grupp utformas den övergripande politik som ligger till grund för arbetet i nämnder och styrelser under mandatperioden.

När det känns angeläget anordnas Stormöte där alla medlemmar i de fem partierna är välkomna.