Österlenpartiet i Simrishamn

Ordförande: Christer Vigren 0414-16226
V. ordförande: Gunilla Aastrup Persson 0414-20259
Kassör: Leif Månsson 0414-411928
Ledamot: Agne Johnsson 0414-23261
Ledamot: Christer Persson 0414-25125
Ledamot: Beat Senn 0414-30123

Simrishamn har en utmärkt webbsajt.
Här kan du nå alla partier och politiker: www.simrishamn.se
Medborgarförslag - Här kan du skriva ditt förslag: www.simrishamn.se

Samverkansgruppen - C - FP - MP - S - ÖP = 26 mandat
ÖP-s Förhandlare:
Christer Vigren
Agne Johnsson
I denna grupp utformas den övergripande politik som ligger till grund för arbetet i nämnder och styrelser under mandatperioden.
När det känns angeläget anordnas Stormöte där alla medlemmar i de fem partierna är välkomna.

Inom ÖP står vi inför generationsväxlingar. Några planerar att under mandatperioden lämna över sina uppdrag till yngre politiker. Redan nu bör vi påbörja valrörelsen 2018. Vi måste vara med och kämpa för det Sverige och det Simrishamn som vi vill leva i. Glädjande nog har några av er visat intresse för att delta i detta arbete inkl att hjälpa till med nyrekrytering av ÖP-medlemmar.

Kommunfullmäktige
Ledamot: Kjell Dahlberg
Ledamot: Christer Vigren

Ledamot:
Christer Persson
Ersättare: Jeanette Svensson
Ersättare: Gunilla Aastrup Persson

Kommunstyrelsen
Ledamot: Christer Vigren
Ersättare: Kjell Dahlberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot: Christer Vigren

Kommunstyrelsens arbetsutskott för Näringsliv-Turism-Miljö
Ersättare:
Christer Vigren

Samhällsbyggnadsnämnden
V. ordförande: Christer Vigren
Ersättare: Agne Johnsson
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt:
www.simrishamn.se

Under SBN ligger också Biogasprojektet Ystad Österlen.
SBN har utsett kommunens representanter i den ekonomiska föreningen.
Ledamot: Agne Johnsson (ÖP) Sedan 2015 är Klas Göthe (L) ledamot.

Socialnämnden
V. ordförande: Christer Persson
Ersättare: Mats Kaldvee

Socialnämnden - Individ- och familjeutskott
Ledamot: Christer Persson

Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot: Kjell Dahlberg
Ersättare: Inga-Lill Cedergren
Kontakta tjänstemännen direkt: www.simrishamn.se

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ersättare: Kjell Dahlberg

Myndighetsnämnden
Ledamot: Beat Senn (Ersättare om vi får fler poster - Elisabeth Silve)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson
Ersättare: Alf Olle Olsson
Kontakta tjänstemännen direkt: www.simrishamn.se

Simrishamns Bostäder
Ersättare: Gerd Holm

Simrishamns Industrifastigheter
Ledamot: Fredric Strömberg

ÖKRAB
Ersättare: Alf Olle Olsson

Ystad - Österlenregionens Miljöförbund
Ersättare: Gunilla Aastrup Persson

Kommunfullmäktiges Valberedning
Ordinarie: Christer Persson
Ersättare: Lena Åström

Valnämnden - Enbart valår
Gunilla Aastrup Persson

Krisledningsnämnden
Ledamot: Christer Vigren
Ledamot: Kjell Dahlberg

Nämndemän
Ledamot: Eva Persson

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Ledamot: Christer Vigren

Stiftelsen Augusta Östbergs Minne
Ersättare: Lena Åström

Stiftelsen Österlens Konst- och Hantverksskola
Ledamot: Gunilla Aastrup Persson

Eljena Ingemanssons Fond
Ledamot:

Magnus och Bengta Sjögrens Donationsfond
Ledamot:

Kiviks - Vitemölle Understödsfond
Ersättare: Gert-Erik Svensson

AF Montans Minnesfond
Ersättare: Jeanette Svensson