Denna webb gäller främst inför valet 2014

Vi börjar nu inrikta oss på valet 2018 och går över på
facebook

Österlenpartiet i Simrishamn

• utveckla Simrishamns kommun och Österlen
• ett miljövänligt och ekologiskt hållbart samhälle
• möjlighet att välja olika alternativ inom
skola, vård och omsorg
• samarbeta med andra demokratiska partier
med liknande värderingar
• ett jämställt och jämlikt samhälle

5 partier kom den 26 september 2014 överens om att bilda en ny majoritet kallad samverkansgruppen som ska leda kommunen under kommande mandatperiod.

Partierna är C, FP, MP, S, ÖP = 26 mandat av 49 i kommunfullmärktige

Öppenhet, tillgänglighet, tillit, effektivitet skall gälla på alla plan

Politiker och tjänstemän ska på bästa sätt serva
allmänhet och näringsliv

Österlens bästa står i fokus för oss

Vi värnar om Österlen och de positiva värden det står för.
Vi ingår inte i någon riksorganisation utan kan helt fritt jobba för Österlens bästa.

Vill du vara med och påverka framtiden i Simrishamns kommun?
Gå med i Österlenpartiet - eller kom med synpunkter!

Österlenpartiet är brett förankrat i Österlenpolitiken

Tel. 0414-16226

Kontakta våra politiker

Under 1900-talet växte begrepp som maskulism, feminism, miljövänligt, ekologiskt, global warming m.fl. fram för att göra vår värld bättre för alla varelser på vår jord. Österlenpartiet delar denna utveckling men vill lägga till att ekonomiskt hållbar utveckling också vägs in.

Här är exempel på Österlenpartiets värderingar:

• att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet
• att alla människor är lika mycket värda
• att alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, klasstillhörighet och status, åsikt, funktionsnedsättning, kön etc
• att det sker en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet
• att flyktingar kan tas emot på ett bra sätt och integreras i vårt samhälle. Vi tillåter även arbetskraftsinvandring
• att motverka alla former av utanförskap och mobbning