Österlenpartiet i Simrishamn

Ordförande: Christer Vigren 0414-16226
V. ordförande: Gunilla Aastrup Persson 0414-20259
Kassör: Leif Månsson 0414-411928
Ledamot: Agne Johnsson 0414-23261
Ledamot: Christer Persson 0414-25125
Ledamot: Beat Senn 0414-30123

Vi kommer gärna ut "på fältet" och träffar företag, föreningar, byalag m.fl.

Simrishamn har en utmärkt webbsajt.
Här kan du nå alla partier och politiker: www.simrishamn.se

Medborgarförslag - Här kan du skriva ditt förslag: www.simrishamn.se

Kommunfullmäktige
Ledamot: Christer Persson
Ledamot: Gunilla Aastrup Persson

Ledamot: Nils-Åke Borg
Ledamot: Jeanette Svensson
Ersättare: Christer Vigren
Ersättare: Stig Söderberg
Ersättare: Gert-Erik Svensson

Kommunfullmäktiges Valberedning
Ledamot: Gunilla Aastrup Persson

Kommunstyrelsen
Ledamot: Christer Vigren
Ledamot: Beat Senn
Ersättare: Gunilla Aastrup Persson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Christer Vigren
Ersättare: Agne Johnsson
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen direkt: www.simrishamn.se

Under SBN ligger också Biogasprojektet Ystad Österlen. SBN har utsett kommunens representanter i den ekonomiska föreningen.
Ledamot: Agne Johnsson (ÖP)

Socialnämnden
Ledamot: Christer Persson
Ersättare: Mats Kaldvee

Barn- och utbildningsnämnden
Ledamot: Nils-Åke Borg
Ersättare: Elisabeth Silve
Kontakta tjänstemännen direkt: www.simrishamn.se

Myndighetsnämnden
Ledamot: Beat Senn
Ersättare: Jeanette Svensson

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Gunilla Aastrup Persson
Ersättare: Jeanette Svensson
Kontakta tjänstemännen direkt: www.simrishamn.se

Simrishamns Bostäder
Ledamot: Stig Söderberg
Ersättare: Beat Senn

Simrishamns Industrifastigheter
Ersättare: Beat Senn

Valnämnden
Ledamot: Gert-Erik Svensson
Ersättare: Hugo Malmström

Krisledningsnämnden
Ledamot: Christer Vigren
Ledamot: Beat Senn

ÖKRAB
Ersättare: Gert-Erik Svensson

Ystad - Österlenregionens Miljöförbund
Ersättare: Gunilla Aastrup Persson

Nämndemän
Ledamot: Eva Persson

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Ledamot: Christer Vigren

Stiftelsen Augusta Östbergs Minne
Ersättare: Christer Vigren

Stiftelsen Österlens Konst- och Hantverksskola
Ledamot: Gunilla Aastrup Persson

Eljena Ingemanssons Fond
Ledamot: Nils-Åke Borg

Magnus och Bengta Sjögrens Donationsfond
Ledamot: Nils-Åke Borg

Kiviks - Vitemölle Understödsfond
Ersättare: Gert-Erik Svensson

AF Montans Minnesfond
Ersättare: Jeanette Svensson