Vi börjar nu inrikta oss på valet 2018

All "dagsaktuell" information som inlägg och kommentarer
kommer att finnas på

facebook.com/osterlenpartiet

Här kommer att finnas valprogrammet m.m.

Österlens bästa står i fokus för oss